Industrijska vrata

INDUSTRIJSKA VRATA

Segmentna vrata
Vrata hangara
Rolo vrata
Harmonika vrata
Visoko brzinska vrata
Klizna vrata
Vrata velikih gabarita

Utovarno istovarna oprema
Sva vrata su dostupna u verzijama sa ručnim ili električnim pogonom, različitih mogućnosti za automatizaciju i upravljanje procesom otvaranja i zatvaranja. Veliki izbor boja i mogućnost delimičnog ili potpunog zastakljivanja. Napravljena su od čelika , aluminijuma ili PVC + poliester / .

1       2         3
SEGMENTNA INDUSTRIJSKA VRATA

4        5

Vrlo dobra toplotna izolacija, ne zauzima prostor, kada je u otvorenom položaju ne smanjuje svetlost ulaznog prostora , pružaju veoma dobru otpornost na vodu i vetar , veoma su zdrava . Dostupna su u verzijama sa izolovanim panelima i pojedinačnih panela , glazirana i čvrsta , sa mogućnošću ugrađivanja pešačkih vrata . Paneli su izrađeni od pocinkovanog čelika ili aluminijuma – 1 mm, 1.2 mm . Mogu biti na ručni ili električni pogon . Postoje razliciti stepeni automatizacije .

ROLO INDUSTRIJSKA VRATA

6 7    8

Dostupna sa termoizolacijom jediničnim panelom od pocinkovanog čelika ili aluminijuma , u čvrstoj ili zastakljenoj varijanti, boje na RAL-u . Pogon je ručni ili električni .

VISOKOBRZINSKA INDUSTRIJSKA VRATA

Industrijska vrata                          10
Ova vrata su najbolje rešenje za ulazno- izlazna područja za visoke pešake i automobilski saobraćaj sa ograničavanjem gubitaka toplote . Ona pružaju odličnu toplotnu i zvučnu izolaciju . Brzina otvaranja i zatvaranja može dostići 0,75 m / sec . Dostupna su u dve verzije : savijajuća, pogodna za velike svetlosne otvore i
rolo, pogodna za manje svetlosne otvore . Napravljena su od fleksibilnih panela u boji poliestera sa PVC premazom . Otvaranje putem daljinskog upravljača.

PROTIVPOŽARNA INDUSTRIJSKA VRATA

14                          11                               12

Dostupna u različitim varijanta,a – vertikalno, klizno otvaranje, otvaranja pod 90 ° , sa jednim ili dva vrata. Izbor opcija zavisi od specifičnosti ulazno-izlaznog prostora .

INDUSTRIJSKA VRATA VELIKIH GABARITA

16                                          15
Rolo ilii savijajuća vrata . Namena: za hangare , brodogradilišta , skladišta velikih mašina i drugo .

UTOVARNO ISTOVARNA OPREMA

17                                    19                                 18
Rampe za spajanje teretne površine skladišta sa tovarnim djelom kamiona
Utovarne rampe

 

TERMOIZOLACIONA VRATA

21                                22
Nudimo široku gamu izolovanih vrata sa primenom u različitim industrijskim oblastima : prerada i skladištenje poljoprivrednih proizvoda ; mesa , ribe i mleka ; u vinariji ; transpostna skladišta i drugo. Vrata su dostupna za prostorije sa +/- temperaturom .
Mogu biti klizna , zaokretna , s vertikalnim liftom , manuelna , sa električnim pogonom i automatskim funkcijama .

MEDICINSKA VRATA

23
• Automatsko otvaranje neophodno za upotrebu ljudi i kolica
• Otvaranje vrata bez kontakta sa posebnim higijenskim zahtevima
• Podešavanje brzine otvaranja i zatvaranja sa ograničenjem interakcije između dve sanitarne prostorije
• Pokretna krila su obezbeđena specijalnom gumom, što stvara realnu prepreku za prolaz vazduha

Automatski mehanizam za bolnička krilna vrata

• Obezbeđuje hermetički zatvaranje protiv prolaza vazduha, prašine i protiv hemijskih i bakterioloških napada

• Optimalna bezbednost pri radu

24