Rucni paletari

Rucni paletari -OSAKA

Rucni paletra je sredstvo za manipulaciju teretima /podizanje, spustanje i pomeranje uz pomoc rucice i hidraulicne pumpe.Teret se podize i transportuje uz pomoc viljusaka, koje sadrze tockove.   rucni-paletari

Rucni paletar je namenjen za transport odvojenog tovara, postavljenog na standardnu ili boks paletu.

Uputstvo za upotrebu rucnog paletara OSAKA

Cestitamo Vam na izboru visokokvalitetnog rucnog paletara OSAKA. Vas paletar je napravljen od visokokvalitetnih materijala i projektovan za dug rad i komfornost u radu i upravljanju. Zbog Vase bezbednosti , kao i zbog maksimalnog iskoriscenja mogucnosti paletara, molimo Vas da procitate i razumete ovo uputstvo za koriscenje i upoznate sve ljude u procesu rada sa ovim paletarom.

NAPOMENA:

Instrukcija je vazeca od momenta izdavanja. Apex Tehniks d.o.o., zadrzava pravo da u svakom momentu modifikuje instrukciju – uputstvo. Takodje Apex Tehniks d.o.o., zadrzava pravo modifikacije svoje robe bez podleganja bilo kakvim sankcijama.

 1. Nije dozvoljena upotreba rucnog paletara na mestima gde trenutno rade druga transportna sredstva i skladisna tehnika.
 2. Nije dozvoljen rad u opasnoj blizini stalaza, polica i pomeranje – postavljanje.
 3. Operater je duzan da se uveri da pre istovara na mestu nema opasnosti, predmeta i drugih tovara.
 4. Sa paletom se ne radi na:
  • Klizavom, neravnom, nagnutom i drugom neprohodnom terenu;
  • Posebno pri drugim prirodnim uslovima koji mogu bitno uticati na bezbedan rad.
 5. Palete se ne postavljaju / rastovaraju sa transportnog sredstva koje je: – Zaustavljeno na nagibu, koji otezava utovr/istovar; – Nije postavljeno na utovarno/istovarnom mestu.
 6. Paleta se postavlja/istovara:
 • transportuje samo na za to predvidjena mesta;
 • Peletarizuje/depaletarizuje samo kada je paleta staticna .
 1. Za utovar u transportna sredstva potrebna je sema da bi se obezbedila stabilnost i sigurnost:
 • u zavisnosti od vida transporta i potrbnog osiguranja robe u njemu;
 • bezbedna i mehanicka operacija utovara/istovara;
 • racionalno koriscenje prostora za utovar sa osvrtom na gabarit i tezinu robe kao i dimenzije nosivost transportnog sredstva;
 • ravnomeran i simetrican utovar po uzduznoj osi transportnog sredstva – vozila; – koriscenje najtvdjih strana palete u pravcu najvecih sila inercije;
  OSNOVNE TEHNICKE KARAKTERISTIKE

RUCNI PALETARA DF25:

 

Maksimalna visina podizanja …………………………………200mmrucni paletari

Duzina  viljuske  ………………………………………….1100/1150 mm

Visina………………………………………………………………….1240 mm

Nosivost ………………………………………………………………..2500kg

Minimalna visina viljuske …………………………………………85 mm

Rastojanje izmedju viljusaka……………………………..530/550mm

UPUTSTVO ZA BEZBEDAN RAD

 • Operater treba da procita i razume sve znakove upozorenja postavljene na paletar, kao i sve instrukcije u ovom uputstvu.
 • Nemojte raditi sa ovim paletarem pre nego sto se dobro upoznate sa instrukcijama i pre nego sto prodjete obuku za rad.

Obuka treba da se zavrsi potpisivanjem protokola da ste obuceni i upoznati sa uputstvom za rad i merama bezbednosti.

 • Ne pocinjite rad ukoliko niste proverili ispravnost i nedostatke kao i deformacije i ostecenja na tockovima, osnovnom ramu, pumpi, rucki, upravljanje paletarom, podizni mehanizam i dr.
 • Nikada ne koristite rampe pod nagibom. Ovo pravilo posebno vazi ako je paletar natovaren.
 • Nikada ne prevozite ljude na viljuskama.
 • Koristite licna zastitna sredstva pri radu.
 • Kada prevozite ili podizete terete, osigurajte da su ostali radnici minimalno 600mm od paletara. Odredite trasu i upozorite glasovno ljude koji se na njoj nalaze.
 • Nikada ne pretovarujte viljuske.
 • Raspodelite tovar ravnomerno, nikada ne podizite i ne vozite samo na jednoj viljusci. Osigurajte da je centar tezine tereta maksimalno 600mm od cela viljusaka.
 • Za svku vrstu ne standardne manipulacije teretom (teren, vreme, uslovi rada), koja Vam se cini ne bezbedna za rad sa paletarem, prekinite rad i trazite savet i instrukcije ovlacsenog personala firme.
 • Nikada ne ostavljajte paletar sa podignutim teretom bez nadzora.
 • Da bi izbegli curenje iz centralnog cilindra, transportujte paletar nikada pod vecim uglom od 45 stepeni.
 1. UPUTSTVO ZA EKSPLOATACIJU

Molimo Vas da proverite hidraulicno ulje i nivo na svakih 6 meseci. Moze biti samo tip : ISO VG 32 sa viskozitetom od 32 pri  40 ®С – ukupno 0,3 litra u rezervoaru.

3.2 Dnevna provera i odrzavanje :

Obavezno je dnevno vrsenje provere paletara sa posebnim osvrtom na tockove, viljuske, ose, prskotine  i deformacije sklopa kretanja i podizanja, koje moze da oteza ili blokira kretanje i podizanje.  Treba izvrsiti proveru kretanja i podizanja. Po zavrsetku provere, viljuske vratiti u najnizi polozaj.

2.3 Podmazivanje

Koristite motornu i grafitnu mast za podmazivanje pokretnih delova i delova gde ima trenja.

3.4- OZRACIVANJE

Paznja: Moze doci do pojave vazduha u hidraulicnom sistemu, pogotovo u pumpi. To, kao rezultat daje otezani hod cilindra pumpe, kao i smanjenje maksimalne podizne visine. To se moze otkloniti ozracivanjem kod kontrolne rucke vuce se nagore i istovremeno donja rucica se pomera goe –dole sa kretanjem pumpe nekoliko puta.