Rucni paletari

Rucni paletari

Rucni paletra je sredstvo za manipulaciju teretima /podizanje, spustanje i pomeranje uz pomoc rucice i hidraulicne pumpe.Teret se podize i transportuje uz pomoc viljusaka, koje sadrze tockove.   rucni-paletari

Rucni paletar je namenjen za transport odvojenog tovara, postavljenog na standardnu ili boks paletu.

Uputstvo za upotrebu rucnog paletara

Cestitamo Vam na izboru visokokvalitetnog rucnog paletara . Vas paletar je napravljen od visokokvalitetnih materijala i projektovan za dug rad i komfornost u radu i upravljanju. Zbog Vase bezbednosti , kao i zbog maksimalnog iskoriscenja mogucnosti paletara, molimo Vas da procitate i razumete ovo uputstvo za koriscenje i upoznate sve ljude u procesu rada sa ovim paletarom.

NAPOMENA:

Instrukcija je vazeca od momenta izdavanja. Apex Tehniks d.o.o., zadrzava pravo da u svakom momentu modifikuje instrukciju – uputstvo. Takodje Apex Tehniks d.o.o., zadrzava pravo modifikacije svoje robe bez podleganja bilo kakvim sankcijama.

 1. Nije dozvoljena upotreba rucnog paletara na mestima gde trenutno rade druga transportna sredstva i skladisna tehnika.
 2. Nije dozvoljen rad u opasnoj blizini stalaza, polica i pomeranje – postavljanje.
 3. Operater je duzan da se uveri da pre istovara na mestu nema opasnosti, predmeta i drugih tovara.
 4. Sa paletom se ne radi na:
  • Klizavom, neravnom, nagnutom i drugom neprohodnom terenu;
  • Posebno pri drugim prirodnim uslovima koji mogu bitno uticati na bezbedan rad.
 5. Palete se ne postavljaju / rastovaraju sa transportnog sredstva koje je: – Zaustavljeno na nagibu, koji otezava utovr/istovar; – Nije postavljeno na utovarno/istovarnom mestu.
 6. Paleta se postavlja/istovara:
 • transportuje samo na za to predvidjena mesta;
 • Peletarizuje/depaletarizuje samo kada je paleta staticna .
 1. Za utovar u transportna sredstva potrebna je sema da bi se obezbedila stabilnost i sigurnost:
 • u zavisnosti od vida transporta i potrbnog osiguranja robe u njemu;
 • bezbedna i mehanicka operacija utovara/istovara;
 • racionalno koriscenje prostora za utovar sa osvrtom na gabarit i tezinu robe kao i dimenzije nosivost transportnog sredstva;
 • ravnomeran i simetrican utovar po uzduznoj osi transportnog sredstva – vozila; – koriscenje najtvdjih strana palete u pravcu najvecih sila inercije;
  OSNOVNE TEHNICKE KARAKTERISTIKE

RUCNI PALETARA DF25:

 

Maksimalna visina podizanja …………………………………200mmrucni paletari

Duzina  viljuske  ………………………………………….1100/1150 mm

Visina………………………………………………………………….1240 mm

Nosivost ………………………………………………………………..2500kg

Minimalna visina viljuske …………………………………………85 mm

Rastojanje izmedju viljusaka……………………………..530/550mm

 

 

Paznja: Moze doci do pojave vazduha u hidraulicnom sistemu, pogotovo u pumpi. To, kao rezultat daje otezani hod cilindra pumpe, kao i smanjenje maksimalne podizne visine. To se moze otkloniti ozracivanjem kod kontrolne rucke vuce se nagore i istovremeno donja rucica se pomera goe –dole sa kretanjem pumpe nekoliko puta.